Yhdistyksestä

Lohjan taideyhdistys on perustettu 29.12.1959 taiteen harrastajille tukemaan eri taidelajeja – kuvataiteita, kirjallisuutta, musiikkia, teatteria ja elokuvaa. Vuosien varrella toiminnot eriytyivät taideyhdistyksestä. Viimeisenä erosivat kirjoittajat v. 2006. Tämän jälkeen yhdistykseen jäi jäljelle vain kuvataiteilijat.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää kuvataiteiden tuntemusta ja sen tuottamista järjestämällä taidealan luentoja, intensiivikursseja, vapaita ja ohjattuja taidepiirejä, kritiikki-iltoja, retkiä ja ryhmänäyttelyjä. Yhdistyksen jäsenmäärä 164 (v.2017) osoittaa jäsenistön halusta ja tarpeesta sosiaaliseen kanssakäymiseen ryhmissä, joissa nautitaan ja kannustetaan taiteen tuottamisesta sekä halusta kehittyä siinä.

Lohjan taideyhdistyksen toiminta on keskittynyt vuoden 2001 alusta rakennushistoriallisesti merkittävään Kässän taloon Lohjan Virkkalaan, Tynninharjuntie 21. Kulttuuritalon yläkertaan muutto antoi yhdistykselle omat kokoontumis- ja maalaustilat Lohjan kaupungin vuokralaisena.

Alakerrassa on neljän huoneen upea kulttuuri-, taide-, ja juhlatila, jossa yhdistys järjestää kevät-, kesä- ja syysnäyttelyjään.

Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista jäsenistölleen sähköpostitse, jäsenkirjeillä, paikallislehtien järjestöpalstoilla sekä näyttelyistä lisäksi kaupungin kirjastojen ilmoitustauluilla.